זהבה רתם נגד קיבוץ שדות ים

המערערת, בתה של חברת קיבוץ שדות ים אשר הלכה לעולמה ביום 31.7.05, מערערת על החלטתו של בית המשפט קמא, אשר קבע כי דירות המגורים בקיבוץ הן רכושו הבלעדי של הקיבוץ, ולחברי הקיבוץ ו/או ליורשיהם אין זכויות בדירות המגורים…

שמואל הרשטיין – מנהל עזבון המנוחה שושנה בלאו נ' קיבוץ תל יוסף

המנוחה, שושנה בלאו ז"ל, היתה חברת קיבוץ תל יוסף משך כ-50 שנים, עד למועד פטירתה ביום 7.3.04. חתנה, הוא מנהל עזבונה, תובע את זכותה וזכות יורשיה לשיוך בית המגורים בו התגוררה…

דגי תל יוסף אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' אבי בן אהרון

ערעור על פסק דינו של בית הדין האיזורי לעבודה בנצרת, אשר קבע כי בין הצדדים, תאגיד בבעלות קיבוץ תל יוסף וחבר הקיבוץ, מתקיימים יחסי עובד-מעסיק.
קיבוץ תל יוסף הוא אגודה שיתופית חקלאית…

מישה טר-קזריאן נ' קיבוץ יהל

התובע, חבר קיבוץ יהל, שימש מנהל ענף המחשוב בקיבוץ. החלת המודל החדש- "מודל יהל"- הביא לשינוי התקציב האישי של התובע, ולאחר סגירת המעבדה, טוען התובע לקיומם של יחסי עובד-מעביד בינו לבין הקיבוץ, ועותר לתשלום…

מרים לוי נ' מלון נוף גנוסר ואח'

התובעת, חברת קיבוץ גינוסר, עבדה בהנהלת החשבונות בבית המלון שבקיבוץ משך מספר שנים, לאחר קורס בנושא זה במימון חלקי של הקיבוץ. לאחר סיום העסקתה במלון תבעה החברה את הקיבוץ, את המלון וכן את מחליפתה בתפקיד…

זוהר סלמה נ' קיבוץ פלמ"ח צובה

התובע, אשר עבד בפארק "קיפצובה" אשר בבעלות הקיבוץ, טוען כי לא שולם לו שכר כדין עבור כל שעות עבודתו, וטוען כי דוחות הנוכחות ותלושי השכר שלו זויפו כך שלא שיקפו את היקף העבודה האמיתי. מכאן גוזר הוא את זכותו…

פנינה אמיר נ' קיבוץ דן

המבקשת, חברת קיבוץ דן מדור המייסדים, הגישה תובענה בדרך של המרצת פתיחה, במסגרתה עותרת לסעד בו יקבע בית המשפט כי על הקיבוץ לממן את הטיפול הסיעודי בה על חשבונו בלבד. בשנת 2003 אושרה בקיבוץ תכנית לשינוי…