portfolio5_momNkids3

משרדנו ליווה קיבוץ באזור הדרום בעתירה שהגיש הקיבוץ נגד משרד החינוך, בדרישה להורות על הוצאתו המידית מן הגן של אחד הילדים המתחנכים בו.

הרקע לבקשה הוא בעיות התנהגות של הילד שהקשו על תפקוד הצוות החינוכי בגן.

הן הוריו של הילד והן משרד החינוך התנגדו נחרצות לבקשת הקיבוץ ודרשו שהילד ימשיך להתחנך בגן בקיבוץ.

בעקבות עתירה שהגיש משרדנו בשם הקיבוץ לביהמ"ש לעניינים מנהליים ולאחר שמשרד החינוך וההורים שמעו את עמדת ביהמ"ש, ניתן בהסכמה פס"ד המקבל את עמדתנו לפיה הילד יצא לאלתר מן הגן ויעבור לגן חובה ברשות חינוך מקומית אחרת.

 

צילום אילוסטרציה

פסקי דין נוספים