זוהר סלמה – צובה

ע"ע 56903-02-15 זהרן סלמה – קיבוץ פלמ"ח צובה
1. זהרן סלמה עבד בקיבוץ צובה משנת 1998 עד שנת 2010 (כ-13 שנים). בסוף שנת 2010 הוא פוטר מהקיבוץ לאחר שהמריד את העובדים וביצע הפרות משמעות חמורות. זהרן הגיש כנגד הקיבוץ תביעה בסכום של כ-800,000 ₪ כאשר בכתב תביעתו הוא טען כי דוחות הנוכחות ותלושי השכר שלו זוייפו ולכן הוא זכאי להפרשי שכר וזכויות נוספות. לתמיכה בטענתו צירף התובע 4 דו"חות נוכחות כפולים דבר המעיד לדבריו, כי כל הדוחות זויפו.
2. אנחנו ייצגנו את הקיבוץ בתביעה זו וטענו כי שכרו של התובע שולם בהתאם לשעות עבודתו בפועל, ולכן הוא לא זכאי לסעדים אשר נתבעו על ידו. בנוסף, טענו שאין כל ראייה כי הדוחות שצירף התובע הם האותנטיים ומכל מקום הם לא מקנים לתובע כל סעד…
לצפייה בתקציב המלא – לחצו על התמונה>

פסק דין: אבי בן אהרון נגד קיבוץ תל יוסף

משרדנו ייצג את קיבוץ תל יוסף בעתירה שהוגשה נגדו לבג"ץ בעקבות פס"ד של ביה"ד הארצי לעבודה שקבע כי בין הקיבוץ וחבריו אין יחסי עובד-מעביד. בפס"ד שניתן ביום 6.7.16 קיבל בג"ץ את עמדתנו ודחה את העתירה, וקבע כי אין יחסי עובד-מעביד בין החבר לקיבוצו, וכי לקיבוץ סוברניות לקבל במוסדותיו החלטות על מסגרת יחסי הקיבוץ עם חבריו מבלי שבתי המשפט יתערבו בהחלטות אלה.

דגי תל יוסף אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' אבי בן אהרון

ערעור על פסק דינו של בית הדין האיזורי לעבודה בנצרת, אשר קבע כי בין הצדדים, תאגיד בבעלות קיבוץ תל יוסף וחבר הקיבוץ, מתקיימים יחסי עובד-מעסיק.
קיבוץ תל יוסף הוא אגודה שיתופית חקלאית…

מישה טר-קזריאן נ' קיבוץ יהל

התובע, חבר קיבוץ יהל, שימש מנהל ענף המחשוב בקיבוץ. החלת המודל החדש- "מודל יהל"- הביא לשינוי התקציב האישי של התובע, ולאחר סגירת המעבדה, טוען התובע לקיומם של יחסי עובד-מעביד בינו לבין הקיבוץ, ועותר לתשלום…

מרים לוי נ' מלון נוף גנוסר ואח'

התובעת, חברת קיבוץ גינוסר, עבדה בהנהלת החשבונות בבית המלון שבקיבוץ משך מספר שנים, לאחר קורס בנושא זה במימון חלקי של הקיבוץ. לאחר סיום העסקתה במלון תבעה החברה את הקיבוץ, את המלון וכן את מחליפתה בתפקיד…

זוהר סלמה נ' קיבוץ פלמ"ח צובה

התובע, אשר עבד בפארק "קיפצובה" אשר בבעלות הקיבוץ, טוען כי לא שולם לו שכר כדין עבור כל שעות עבודתו, וטוען כי דוחות הנוכחות ותלושי השכר שלו זויפו כך שלא שיקפו את היקף העבודה האמיתי. מכאן גוזר הוא את זכותו…