פנינה אמיר נ' קיבוץ דן

המבקשת, חברת קיבוץ דן מדור המייסדים, הגישה תובענה בדרך של המרצת פתיחה, במסגרתה עותרת לסעד בו יקבע בית המשפט כי על הקיבוץ לממן את הטיפול הסיעודי בה על חשבונו בלבד. בשנת 2003 אושרה בקיבוץ תכנית לשינוי…