itay_zion

איתי ציון

מקרקעין, תכנון ובניה ומיזמי אנרגיה

קורות חיים

עיקר עיסוקו של עו"ד איתי ציון הנו בתחום העסקי. מתמחה בליווי משפטי למפעלים ותאגידים, ניהול מו"מ מסחרי-משפטי, עריכת חוזים, מתן חוות דעת משפטיות וליווי עסקים קטנים. כמו כן מתמחה איתי בתחום האגודות השיתופיות, לרבות ליווי תהליכי תאגוד (רה-ארגון) ותהליכים משפטיים ואסטרטגיים רחבי היקף בקיבוצים ועריכת הסכמים במגזר החקלאי.

את התמחותו עשה איתי בהנחייתו של פרופ יוסף גרוס, במשרד גרוס, קליינהנדלר, חודק, הלוי ושות׳.

בתקופת לימודיו ולאחריהם שימש איתי כעוזר הוראה לד"ר יהודה אדר בקורס "דיני חוזים" באוניברסיטת חיפה וכעוזר מחקר לפרופ מיכל גל בתחום ההגבלים העסקיים.

רשויות מקומיות וליווי ועדים מקומיים, ליווי תהליכי שינוי משפטיים ואסטרטגיים ביישובים, דיני אגודות שיתופיות, ליווי מנהלי קהילה ומזכירים.

  • 2006 חבר לשכת עורכי הדין.
  • 2006 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, תואר ראשון (LL.B.).
  • 2006 החוג לכלכה, אוניברסיטת חיפה, תואר ראשון (B.A).
פרטי קשר

טלפון:
04-8218060