male

אסף אבנעים

אגודות שיתופיות | דיני עבודה

קורות חיים

עיקר התמחותו של עו"ד אסף אבנעים הוא בתחום אגודות שיתופיות ודיני העבודה.

אסף עוסק בליווי וייעוץ משפטי למגזר החקלאי – ליווי מנהלי קהילה ומזכירים, קיבוצים מושבים, מתן חוות דעת משפטיות ותהליכים משפטיים בקיבוצים.

תקנון הקיבוץ והחלטותיו ויחסי חבר וקיבוץ לרבות שינויי תקנונים.

ליווי וייעוץ משפטי למגזר החקלאי בתחום אגודות שיתופיות ודיני העבודה.

  • 2015 חבר לשכת עורכי הדין.
  • 2014-2010 הקריה האקדמית אונו, הפקולטה למשפטים, תואר בוגר במשפטים (LL.B).
  • 2020  תואר שני במדיניות ומנהל ציבורי באוניברסיטת חיפה.
פרטי קשר

טלפון:
04-8218060

Email:
asaf.a@s-c-l.co.il