michal_yanay

מיכל ינאי – שותפה

מסחרית

קורות חיים

עו"ד מיכל ינאי הינה שותפה במשרד שלמה כהן ושות ומנהלת המחלקה המסחרית במשרד.

במסגרת התמחותה בתחום המסחרי, עוסקת מיכל בעריכת הסכמים (לרבות הסכמים בינלאומיים בשפה האנגלית, ובכלל זה ליווי עסקאות מסחריות מורכבות, לרבות מיזוגים, הסכמי מייסדים, הסכמי הפצה, הסכמי שותפות, הסכמי סודיות והסכמי מכר נכסים/פעילות/כניסת משקיעים), מלווה ומייעצת לחברות ולאגודות שיתופיות בתהליכי הקמה, מובילה תהליכי רה-ארגון באשכולות תאגידים ותהליכי שינוי בקיבוצים, נותנת ליווי משפטי-עסקי שוטף לחברות ואגודות שיתופיות, וכן ליווי משפטי במסגרת הליכי הקפאת הליכים. בין תחומי התמחותה של מיכל בתחום המסחרי מצויים בין היתר דינים מתחום החקלאות (מים, התיישבות חקלאית, הגבלים עסקיים וכיו"ב).

בנוסף לעיסוק בתחום המסחרי, מיכל הינה מעורכות הדין המובילות בארץ בתחום של יצירת זכויות לחברי קיבוץ בנכסים היצרניים של הקיבוץ או פירותיהם ומובילה הליכים כאמור בעשרות קיבוצים. כן מתמחה מיכל בתחום של הסדרת מערכת היחסים בין קיבוצים לבין חברי קיבוץ המנהלים עסקים עצמאיים.

מתן ליווי משפטי למפעלים ותאגידים, דיני חוזים, משפט מסחרי, ליווי תהליכי שינוי משפטיים ואסטרטגיים בקיבוצים.

  • 2003 חברת לשכת עורכי הדין.
  • 2002 אוניברסיטת חיפה, הפקלוטה למשפטים בהצטיינות (LL.B).
  • 2002 אוניברסיטת חיפה, החוג לכלכלה (B.A).
פרטי קשר

טלפון:
04-6755533