noa_hashmonai

נעה חשמונאי

אגודות שיתופיות

קורות חיים

התמחותה של עו"ד נעה חשמונאי הינה בדיני אגודות שיתופיות. במסגרת זו עוסקת נעה בליווי וייעוץ משפטי שוטף למנהלי קהילה ובעלי תפקידים נוספים בכל הנוגע לקהילת הקיבוץ. בכלל אלו, עוסקת נעה בלווי משפטי לתהליכי השינוי ועדכון תקנוני הקיבוץ או האגודה הקהילתית, תקנוני פנסיה וקרנות מילואים. כמו כן מייעצת נועה ומלווה את פעילותם השוטפת של בתי ילדים, בתי סיעוד, חברים ובנים בעלי צרכים מיוחדים, ועדים מקומיים וכדומה.

את ניסיונה הרב בתחום האגודות השיתופיות רכשה נעה אף במסגרת התפקידים השונים שמילאה בקיבוץ כפר חרוב, אשר בו היא חברה ואף נמנית על מייסדיו. בין היתר, כיהנה נעה כמזכירת קיבוץ, מנהלת קהילה, גזברית, וכן ריכזה ועדות שונות בקיבוץ, לרבות ועדת חינוך וועדת חברה. נעה הייתה שותפה להקמת מפעל הקיבוץ, כיהנה כחברת דירקטוריון המפעל וכחברה באסיפת בעלי מניות של אתר הנופש חמת גדר.

נעה התמחתה בבית הדין לעבודה בנצרת, בהנחייתה של כבוד השופטת (כתוארה אז), ורד שפר (2003).

דיני אגודות שיתופיות, דיני חוזים, תקנוני אגודות, קרנות אגודה, יחסי חבר אגודה.pulvinar dapibus leo.

  • 2003 חברת לשכת עורכי הדין.
  • 2002 אוניברסיטת EAST LONDON, תואר ראשון במשפטים (LL.B).
  • 1991 אוניברסיטת בר אילן, מינהל עסקים (לימודי תעודה).
  • הנהלת חשבונות – סוג 3.
פרטי קשר

טלפון:
04-6755533

Email:
noa@S-C-L.co.il