omer_bachman

עומר בכמן

מקרקעין, תכנון ובניה ומיזמי אנרגיה

קורות חיים

עו"ד עומר בכמן מתמחה בתחום המקרקעין והתכנון והבנייה, בתחום המשפט המינהלי ובתחום הרשויות המקומיות. בין היתר מתמחה עומר בייעוץ בתחום התכנון והבנייה ובעניינים מוניציפאליים, לרבות ליווי ועדים מקומיים, עסקאות במקרקעין ובמתווים לפי דיני והחלטות מינהל מקרקעי ישראל וליווי משפטי של תהליכים תכנוניים בקיבוצים ובמושבים. כן מתמחה עומר בייעוץ בתחום המיסוי המוניציפלי לרבות סוגיות הנוגעות לחיובי ארנונה והיטלי פיתוח (היטלי סלילת רחובות ותיעול, היטלי ביוב ומים וכיוצ"ב).

עומר מייצג את לקוחות המשרד בבתי המשפט השונים בוועדות הערר הפועלות מכוח חוק התכנון והבנייה בתחום המקרקעין ובכלל זאת, בין היתר, בתיקים המערבים סוגיות תקדימיות בתחום המקרקעין והתכנון והבנייה במגזר ההתיישבותי. כן מייצג עומר את לקוחות המשרד בבתי המשפט ובוועדות הערר השונות בתחום המיסוי המוניציפלי.
בנוסף, מתמחה עומר בעריכה וניסוח הסכמים, לרבות הכנת הסכמים מסחריים, הסכמי קבלנים ומתכננים, הסכמים במגזר החקלאי וליווי עסקאות מקרקעין ובמתווים לפי דיני והחלטות מינהל מקרקעי ישראל.
עומר התמחה בפרקליטות המדינה, במחלקת הבג"צים, העוסקת באופן ממוקד בתחום המשפט המינהלי והחוקתי, בניסוח תגובות לעתירות לבג"ץ. בהמשך שימש עומר במשך כשלוש שנים כעוזר משפטי לשופט בבית המשפט המחוזי ובבית משפט השלום בחיפה.
בהמשך עסק עומר במשך כשלוש שנים בתחום הרשויות המקומיות והמיסוי המוניציפלי, כעורך דין שכיר במשרד ברק-גיט-מיסטריאל ושות.
בתקופות לימודיו שימש עומר כעוזר הוראה ומתרגל בתחומי תורת המשפט והאתיקה המקצועית באוניברסיטת חיפה ובמכללה האקדמית כרמל וכן כיהן כחבר מערכת כתב העת "הארת דין" של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

דיני מקרקעין, החלטות וענייני מנהל מקרקעי ישראל, ליווי עסקאות, דיני רשויות מקומיות.

  • 2011  אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים, תואר שני (LL.M).
  • 2007 חבר לשכת עורכי הדין.
  • 2006 אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים, תואר ראשון  (LL.B).
פרטי קשר

טלפון:
04-8218060

Email:
omerb@S-C-L.co.il