_MG_8208WEB

צאלה מדינה

מקרקעין |  תכנון ובניה ומיזמי אנרגיה

קורות חיים

עו"ד צאלה מדינה מתמחה בתחום האזרחי-מסחרי, בתחום דיני המקרקעין בכלל ודיני רשות מקרקעי ישראל בפרט. בין היתר עוסקת צאלה בעריכה וניסוח הסכמים, לרבות הסכמים הסכמי מקרקעין במגזר החקלאי וההתיישבותי וליווי עסקאות במקרקעין ובמתווים לפי דיני והחלטות רשות מקרקעי ישראל.

את התמחותה עשתה עו"ד צאלה מדינה במשרד יובל ברכה ושות' בתחום דיני המקרקעין, הליכי ליטיגציה אזרחית ומקרקעין, ליווי עסקאות מקרקעין, מתן ייעוץ משפטי ועבודה שוטפת מול רשויות הממשל.

דיני מקרקעין, החלטות וענייני מנהל מקרקעי ישראל, ליווי עסקאות ודיני רשויות מקומיות.

  • 2019 חברת לשכת עורכי הדין.
  • 2017 המכללה האקדמית נתניה, תואר ראשון במשפטים (LL.B).
פרטי קשר

טלפון:
04-8218060

Email:
tzeela.m@s-c-l.co.il