הרחבת בתי הזיקוק צומצמה משמעותית – אבל הסיפור עוד לא נגמר!

משרדנו מייצג את הקיבוצים שער העמקים, כפר המכבי ואושה בהתנגודתם לתכנית להרחבת בתי הזיקוק בחיפה – תכנית אשר הציעה במקור כי השטח הבנוי במתחם בתי הזיקוק יורחב פי שלושה, משטח בנוי בגודל של כ-300,000 מ"ר לשטח בנוי כולל של כ-915,000 מ"ר.