חוזר לקוחות – החלטת הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל מישיבה 478 , מיום 4.11.2015

You are here: