חוזר לקוחות- החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1472 מיום 15.06.16 בעניין התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ

You are here: