חוזר לקוחות בנושא: תיקון לצו המועצות האזוריות חובת הקלטת ישיבות ועד מקומי

You are here: