חוזר לקוחות בנושא: הסדרת מיסוי חברי קיבוץ בחוק ההסדרים עדכון קצר

You are here: