משרדנו היה שותף לניסוח מסמך העקרונות לביטול הרחבת בז"ן

You are here: