סמכות אגודה קהילתית לגבות תשלום ממי שאינו חבר האגודה – הרחבת הלכת שריד

You are here: