תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, התשע"ז- 2017

You are here: