חוזר לקוחות: ביטול "פטור הבלעדיות ההדדית" בחוק ההגבלים העסקיים

אנו מבקשים להביא לתשומת ליבכם כי ביום 25.8.2015 יכנס לתוקפו תיקון מס' 16 לחוק ההגבלים עסקיים תשמ"ח – 1988 (להלן "התיקון" ו"החוק" בהתאמה) שעניינו ביטול הפטור שבס' 3(6) לחוק הידוע בכינויו "פטור הבלעדיות ההדדית".

להמשך קריאה >

הרחבת בתי הזיקוק צומצמה משמעותית – אבל הסיפור עוד לא נגמר!

משרדנו מייצג את הקיבוצים שער העמקים, כפר המכבי ואושה בהתנגודתם לתכנית להרחבת בתי הזיקוק בחיפה – תכנית אשר הציעה במקור כי השטח הבנוי במתחם בתי הזיקוק יורחב פי שלושה, משטח בנוי בגודל של כ-300,000 מ"ר לשטח בנוי כולל של כ-915,000 מ"ר.

להמשך קריאה >