pro-bono3

בהיותנו משרד שבו מחלקת גישור מהמובילות בארץ ומשרד ששומר על קשר הדוק ורציף עם אוניברסיטת חיפה, משרדנו מעניק מדי שנה מלגות לסטודנטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה עבור עבודות מצטיינות בתחום יישוב המחלוקות וזאת כדי לעודד ולקדם מחקר מדעי בתחום חשוב זה ולשמור על קשר גומלין הדוק בין המחקר לבין "הפרקטיקה" מתוך הבנה כי דרך זו תביא את התוצאות הטובות ביותר.

.