ש.ק.א. נ' מ.א.

תביעה רכושית ותביעת מזונות בין בני זוג, כאשר האישה חברת קיבוץ; עיקר המחלוקת סבה סביב דירת המשפחה בקיבוץ, בה השקיעו הצדדים מאות אלפי שקלים אך היא אינה "סחירה" כיום וכן סביב שאלת מדור הילדים…